Medzinárodný deň školských knižníc

Kniha školskej knižnice

Naša milá knižnica

Žiaci 1. až 4. ročníka svoj vzťah ku školskej knižnici vyjadrili prostredníctvom básničiek. Básničky nalepili na výkres a vytvorili tak cenné strany knihy venovanej školskej knižnici.

5. a 6. ročník

Žiaci 5. a 6. ročníka čítali knihu Vincenta Šikulu Prázdniny so strýcom Rafaelom, pracovali s kapitolou Prečo kukučky kukajú. Zamysleli sa nad výrokom:,, Všeličo sa nám zdá jasné, a odrazu to jasné nie je.“ Zapojili sa do dialógu v danej kapitole a rozvinuli ho ako nová postava. Vincko nevie vydržať bez hrania, deti vyjadrili, bez čoho nemôžu vydržať ony a prečo. Následne porovnávali knihu s jej filmovým spracovaním pod názvom Otec ma zderie tak či tak. Formou interview so starými rodičmi a rodičmi zisťovali a zaznamenali vzťah predchádzajúcich generácií v ich rodine ku knihám, knižniciam, čítaniu. Zároveň vyjadrili svoj postoj k danej téme. Školská knižnica patrí k často navštevovaným miestam v našej škole. Ako sa im páči, za čo jej vďačia, čím ich oslovuje alebo inšpiruje, v čom im pomáha a pod. zaznamenáva kniha, v ktorej je každý list dielom samostatnej triedy.

Fotoreportáž:

Podvojný denník      

Žiaci siedmeho ročníka (7.A  a 7.C) si prečítali druhú kapitolu z knihy Ryšavky od Jaroslavy Kuchtovej a spravili aktivitu podvojný denník. V priebehu čítania si na ľavú stranu papiera vypisovali pasáže z textu, ktoré im evokovali nejakú myšlienku, vlastný zážitok, spomienku, s čím sa stotožnili alebo nie. Vypísali si tiež pasáže, ktoré sa im páčili, pobavili ich alebo nie. Na pravú stranu papiera si napísali komentár, kde svoj výber vysvetlili. Čo v nich vypísaná ukážka vyvolala? Čo im to pripomenulo? Prečo si vypísali práve toto? Na tieto otázky sa žiaci snažili odpovedať. Následne sme viedli diskusiu o ich vypísaných pasážach a dôvodoch, prečo si ich zaznamenali. Diskusiu sme uzavreli zhrnutím, v ktorom sme sa dopracovali k zaujímavému zisteniu, ako nám dokáže príbeh v knihe odrážať aj náš vlastný život a problémy, s ktorými sa stretávame. Vzhľadom na to, že väčšinu tohto životného múdra nájdu naši žiaci hlavne v školskej knižnici, tak následne vyjadrili svoj vzťah k nej prostredníctvom odkazov, ktoré nalepili na výkres a vytvorili tak jednu stranu do veľkej knihy venovanej našej školskej knižnici.

Počúvanie audio knihy

Žiaci 7.B sa zoznamovali s rôznymi druhmi kníh, medzi  ktoré patrí aj audio kniha. Počúvali audio knihu o cudzinke, ktorá žije na Slovensku. Potom pracovali s pracovným listom, ktorý bol zameraný na počúvaný text. Keďže často navštevujú knižnicu, tak vytvorili venovania, ktoré nalepili na výkres, ktorý je súčasťou knihy školskej knižnice.

Knižnica budúcnosti

Žiaci 8.A a 8.C viedli diskusiu na tému knihy a knižnice v budúcnosti. Porovnávali vývin knižných publikácií, ich formy i obsahu. Rozhodli sa zanechať odkaz budúcim generáciám v časovej schránke. Výber predmetov bol dôsledne zameraný na vyjadrenie súčasného stavu. Má predstaviť našu súčasnosť, čím žijeme, čo nás obklopuje, ovplyvňuje. Potom graficky i slovne vyjadrili svoj vzťah ku školskej knižnici na samostatnom liste, ktorý sa stane súčasťou knihy zachytávajúcej výpovede všetkých žiakov našej školy s energiou.

Tajomný príbeh doktora Jekylla a pana Hyda

Vyučovaciu hodinu žiaci z jazykovej triedy 8.B začali motivačnou piesňou od Miroslava Žbirku. Následne si prečítali životopis v angličtine o autorovi literárneho diela. Oboznámili sa s literárnym dielom prostredníctvom nahrávky a úryvku v podobe komiksu. Pred hlavnou aktivitou si pozreli scénu z pôvodného filmu, v ktorom sa stelesnené zlo pán Hyde zmenil späť na doktora Jekylla. Na základe zistených informácií porovnali pôvodné literárne dielo s filmovou adaptáciou. Zamerali sa na vzhľad pána Hyda. V diskusii hľadali dôvody, prečo sa v rôznych situáciách pretvarujeme a argumentovali o skrytých a utajovaných zlých vlastnostiach ľudí. Počas skupinovej práce pracovali s výrokmi a označovali ich TRUE/FALSE.

Hodinu sme si spríjemnili výtvarnou aktivitou. Žiaci vyrobili halloweenskú masku. Z jednej strany bol doktor Jekyll, toho mali všetci rovnakého a na druhú stranu sami namaľovali svoju predstavu o pánovi Hydovi.

Pripravenú masku využili v aktivite, keď sa snažili priradiť citáty z knihy postave doktora Jekylla alebo pána Hyda.

Na záver hodiny si opäť zaspievali pieseň od Miroslava Žbirku.

Časová schránka knižnice

Žiaci 9. ročníka si mali cez víkend premyslieť, čo by dali do časovej schránky o knižnici a dané predmety doniesť. Na vyučovacej hodine pracovali v skupinách. Vyskladali časovú schránku z prinesených predmetov a napísali sprievodný list, v ktorom informovali budúce generácie o tom, ako knižnice fungujú a čo znamenajú pre nich. Záver listu tvoril zoznam priložených predmetov s vysvetlením.

Následne žiaci písali do srdiečok poďakovanie knižnici, osobné vyjadrenia, ktoré súvisia s ňou, nalepili ich na stranu, ktorá bude súčasťou celoškolskej kroniky, ktorú tvorili žiaci celej školy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *