TAG

5. ročník

Teória ošetrovania zranení v praxi

Žiaci zo záujmového útvaru Mladý záchranár im prakticky ukázali, čo v daných situáciách robiť. Ako ošetriť zraneného si následne mohli aj sami vyskúšať.

READ MORE

Účelové cvičenie 5.ročník

vy tak mali možnosť lepšie sa spoznať aj mimo budovy školy.

READ MORE

Účelové cvičenie 5.ročník

V Lesoparku potom strávili príjemné chvíle, nové triedne kolektívy sa pri súťažiach a hrách mali možnosť lepšie spoznať.

READ MORE

Noc s Andersenom

Pán Andersen pozval žiakov 5.a 6.ročníka na oslavu svojích narodenín.

READ MORE