ARCHIVE FOR

november 2022

Náboj Junior

Medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž sa konala 25. 11. 2022 a spolu sa jej zúčastnilo 1392 tímov z ôsmich krajín Európy. Na Slovensku súťažilo 417 tímov.

READ MORE

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc

READ MORE

Geografická exkurzia – VOYAGER – nikdy nekončiaca cesta

Navštívili KRAJSKÚ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM M. HELLA v ŽIARI NAD HRONOM . Absolvovali audiovizuálny program VOYAGER - nikdy nekončiaca cesta“.

READ MORE

Olympiáda v anglickom jazyku

V dvoch kategóriách súťažilo spolu 28 žiakov a to v písomnej a ústnej časti.

READ MORE

Burza kníh

Škola s energiou opäť zrealizovala tradičné podujatie Burzu kníh.

READ MORE

Na návšteve u Puškina

I keď múzeum nesie autorovo meno, na Slovensku nikdy nebol.

READ MORE