ARCHIVE FOR

apríl 2021

Video pozdravy športovcov

Prezrite si vynovenú sieň slávy a nové video pozdravy od našich najúspešnejších absolventov!

ČÍTAJ

Výsledky talentových skúšok do športových tried 2021/2022

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy so zameraním na FUTBAL a AEROBIK za školský rok 2021/2022

ČÍTAJ

VÝBER ŽIAKOV DO ŠPORTOVÝCH TRIED 2021/2022

TALENTOVÉ SKÚŠKY 2.4.20821 15:00 – 16:00, KONZULTÁCIE PRE RODIČOV záujemcov o ŠT 21.4.2021

ČÍTAJ

Rozhodnutie ministra z 19.4.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov rozhoduje

ČÍTAJ