ARCHIVE FOR

jún 2020

Výsledky talentových skúšok do športových tried 2020

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy so zameraním na FUTBAL a AEROBIK za školský rok 2020/2021

READ MORE