EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

V týždni od 26.9.2023 sme si na našej škole rôznymi aktivitami pripomenuli Európsky deň jazykov.

Žiaci 9.C pripravili rozhlasovú reláciu, v ktorej nám pripomenuli, aké je dôležité učiť sa cudzie jazyky.

Na hodinách  anglického jazyka žiaci 5.B zisťovali koľkými cudzími jazykmi sa dorozumie ich trieda. Dozvedeli sa, že piatimi – anglicky, nemecky, rusky, ukrajinsky a španielsky😊

Žiaci 6.B si pripravili informácie o rôznych európskych jazykoch, ktoré  písomne spracovali. Tieto potom lepili na mapu Európy a vytvorili mapu európskych jazykov.

Žiaci 7.B sa počas hodiny rozprávali o dôležitosti učenia sa cudzích jazykov. Taktiež si pozreli aj prezentáciu venovanú tomuto dňu.

Žiaci 8.B si počas tohto dňa prečítali informácie o rôznych jazykoch sveta. Neskôr tvorili projekty na túto tému.

Počas hodín nemeckého jazyka žiaci 6.B a 8.B vyhľadávali slovo SRDCE v rôznych jazykoch, ktoré potom napísali na srdiečka nalepili na veľké srdce.

Počas hodín ruského jazyka sme Deň európskych jazykov oslávili v duchu umenia. Žiaci si na hodinách pripravili projekty, na ktoré napísali pozdravy v rôznych európskych jazykoch.

Žiaci 5.B, 6.B a 9.B si tento deň pripomenuli aj na hodinách výtvarnej výchovy a zapojili sa do súťaže Tričko Európsky deň jazykov 2024.

Každá oslava si zaslúži tortu, a preto sa aj deviataci z triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov rozhodli pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov vytvoriť papierovú tortu.

Enjoy your day European Day of Languages!!!

Fotoreportáž:

Tags :

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *