TAG

RUJ

Olympiáda z ruského jazyka

Školské kolo olympiády z ruského jazyka.

READ MORE

Čitateľská gramotnosť na hodinách RUJ

V mesiaci marec sme si na hodinách ruského jazyka trénovali čitateľskú gramotnosť.

READ MORE