Meranie ICCS 2022

Hlavné meranie štúdie ICCS 2022 sa na Slovensku uskutoční v dňoch 25. apríla – 6. mája 2022. Medzinárodným centrom štúdie bolo do merania vybraných 170 základných škôl/osemročných gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Hlavného merania ICCS 2022 sa zúčastnilo približne 4 000 žiakov 8. ročníka ZŠ resp. zodpovedajúceho ročníka 8-GYM.

Na našej škole sa merania zúčastnili žiaci 8. B triedy, a to dňa 26.4.2022. Naši ôsmaci riešili Test pre žiakov, Žiacky a Európsky dotazník online formou. Do štúdie boli zapojení aj vyučujúci v ôsmom ročníku, ktorí takisto vypĺňali online test.

Fotoreportáž:

Tags :

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *