ARCHIVE FOR

august 2018

Usmernenie vlády SR

Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní po prvom nástupe dieťaťa do ZŠ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bez-infekčnosti.

ČÍTAJ