Hviezdoslavov Kubín – I. a II. stupeň

V školskej knižnici sa dňa 21.2.2023 uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v 2. a 3. kategórii. Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov. V druhej kategórii za prednes poézie získal 1. miesto Jakub Ranostaj z 5. B, 2. miesto Adam Holík z 5. B, 3. miesto Natália Patáková z 5.A. V prednese prózy sa umiestnil na 1. mieste Andrej Dubina z 5.B, na 2. mieste Tobiaš Plachý z 5.A.

V tretej kategórii udelila porota za prednes poézie 1. miesto Šarlote Šoltésovej z 9. A, 2. miesto Alexovi Fábrymu zo 7. B. V prednese prózy obsadila 1. miesto Nikola Ráczová z 8.C a 2. miesto Jakub Chovanec zo 7.B.

Dňa 22.2.2023 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslav Kubín v 1.kategórii. Súťažilo 19 žiakov 2.– 4.ročníka.

Porota hodnotila kladne výkony všetkých súťažiacich a rozhodla takto:

Poézia

  1. miesto – Tatiana Bellanová, žiačka 2. A
  2. miesto – Miloš Novák, žiak 4. B
  3. miesto – Filip Repáč, žiak 3. C

Próza

  1. miesto – Adela Mesárošová, žiačka 3. A
  2. miesto – Sofia Vidová, žiačka 3. A
  3. miesto – Doris Pernišová, žiačka 4. A

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za pekný kultúrny zážitok.

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Fotoreportáž:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *