Návrat do škôl 2021

Materiál „Návrat do škôl 2021“ je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Manuál obsahuje:

 1. Formy vzdelávania po vianočných prázdninách
 2. Testovanie vroku 2021
 3. Druhy testovania
 4. Možnosti testovania
 5. Financovanie
 6. Prvé testovanie
 7. Následné testovanie
 8. Internáty
 9. Školský klub detí, Základná umelecká škola, Jazyková škola a Centrum voľného času
 10. Metodické usmernenie k VVČ
 11. Zabezpečenie antigénových testov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *