TAG

usmernenie

Rozhodnutie ministra z 19.4.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov rozhoduje

ČÍTAJ

Školské pomôcky pre školský rok 2021/2022

vzhľadom na situáciu si môžete školské pomôcky pre budúci školský rok 2021/2022 objednať elektronicky

ČÍTAJ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA pre školský rok 2022/2023

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční elektronicky do 27. apríla 2022.

ČÍTAJ

Návrat do škôl február 2021- aktualizácia 18.2.2021

Od 22.2.2021 prechádza 1.stupeň na prezenčnú formu vzdelávania. Prosíme rodičov pri nástupe žiaka odovzdať triednej pani učiteľke Čestné vyhlásenie a súhlas so spravovaním údajov

ČÍTAJ

Návrat do škôl 2021-aktualizácia 8.2.2021

Ministerstvo školstva vydalo nový manuál k návratu žiakov do škôl, aktualizovaný ku dňu 8.2.2021.

ČÍTAJ

Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) rozhoduje.

ČÍTAJ