Výstava Svet hmyzu

Učiteľ

Dagmar Krchnavá, Mgr.

Zaradenie

3.B (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Navštívili sme výstavu Svet hmyzu. Na hodinách prírodovedy sme sa oboznámili s touto skupinou živočíchov, hlavne s bezstavovcami, ktoré žijú našom území. Výstava nám však poskytla spoznať aj bezstavovce z celého sveta. Na záver sme si vyrobili zaujímavé výrobky s touto tematikou.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka