V spoločnosti Anny s 9.A

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

9.A (2021/2022) Knižnica

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Diskusia na tému literárnej,  filmovej i rozhlasovej podoby známeho dievčenského románu. Žiaci využili získané vedomosti i komunikačné zručnosti pri besede v školskej knižnici.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka