Veľkonočné pečenie medovníkov

Učiteľ

Jana Homolová, Mgr.

Zaradenie

3.C (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Dňa 26.3.2023 si žiaci 3.C triedy vyskúšali pečenie a zdobenie veľkonočných medovníkov. Takto si prostredníctvom zážitkového učenia a integráciou predmetov vlastiveda a matematika osvojili učivo Ľudové tradície. Na hodine matematiky si museli vypočítať pomocou slovných úloh ,koľko medovníkov upečieme z daného množstva cesta, či premeny jednotiek so zameraním na pečenie.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka