Účelové cvičenie

Učiteľ

Alena Štorcelová, Mgr.

Zaradenie

7.C (2020/2021)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Dňa 25.6. 2021 sa žiaci 7.C zúčastnili účelového cvičenia. Po nácviku evakuácie budovy školy  sa presunuli peším pochodom do areálu Mini golfu v Prievidzi. Počas trasy dodržiavali pravidlá bezpečnostnej premávky. V rámci teoretickej prípravy sa žiaci oboznámili so Zdravotnou prípravou, Dopravnou výchovou, Výchovou k bezpečnému správaniu, Civilnou ochranou a Riešením mimoriadnych udalostí.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka