Svetový deň vody – SJL 5.C

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

5.C (2022/2023) Ekorok 2022/2023

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Rozprávky sú literárnym žánrom dovoľujúcim rozvíjať fantáziu.  Preto sme Svetový deň vody oslávili tvorivou činnosťou v našej školskej knižnici.  Žiaci 5.C vytvorili a odprezentovali vlastné rozprávky na tému voda a drak.  Niektorí využili svoju inšpiráciu vodou a vznikli krásne básne.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka