Prírodoveda

Učiteľ

Zaradenie

3.A (2020/2021)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Prírodoveda

Na hodinách prírodovedy sme sa učili o životnom cykluse rastlín. Prakticky sme si vyskúšali sadenie a siatie. Už sa tešíme na plody. Veríme, že slniečko a voda nám pomôžu.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka