Cesta v čase za Hviezdoslavom

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

9.B (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Žiaci 9. B triedy sa stretli v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi s doc.PaedDr. Antonom Laučekom, PhD, vynikajúcim spisovateľom a odborníkom nielen v literatúre. V pútavom rozprávaním nám priblížil dobové súvislosti života a tvorby P. O. Hviezdoslava. Recitácia z epických Hviezdoslavových diel priblížila atmosféru deja Hájnikovej ženy, Eža Vlkolinského a Gábora Vlkolínskeho. Odpovede na otázky žiakov prezradili podrobnosti z nového spisovateľovho diela, jeho zážitky z práce učiteľa na všetkých typoch škôl, z cestovania, o jeho rodisku – Černovej.

Ďakujeme za príjemné chvíle v knižnici.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka