Veľkonočné prestieranie

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

6.B (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Veľkonočnú atmosféru sme si na našej škole s energiou skrášliť veľkonočným prestieraním.  Ďakujeme Sofinke a Timejke za reprezentáciu našej triedy.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka