Bábky v pohybe

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

5.C (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Elka Baginová priniesla na hodinu literatúry v rámci upevňovania učiva o bábkovej hre a dramatickom umení bábkové divadlo.  Predviedla nám bábky  - marionety, oponu,  kulisy,... Spolužiaci si vyskúšali bábkoherectvo.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka