Koncoročný výlet v 1.B

Učiteľ

Miriam Balciarová, PaedDr.

Zaradenie

1.B (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Prichádza koniec školského roka a prváci sa vybrali do Sklárskeho skanzenu vo Valaskej Belej. Dozvedeli sa ako vzniká krehká krása. Sledovali s údivom zručnosť majster sklára. Kúzlil kvety, rybky, vtáčiky a bubliny. Deti neodolali a mnohé drobnôstky si odniesli na pamiatku domov.

Fotoreportáž:

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka