Prekážky nás posúvajú vpred

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

6.B (2022/2023) Knižnica

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Na hodine ETV sme v diskusii rozvinuli tému životných prekážok a spôsobov ich zdolávania.  Prečítali sme si príbeh,  ktorý nás inšpiroval k tvorbe zápisu nášho vlastného zážitku.  Predniesli sme ich spolužiakom a zistili,  že vždy existuje riešenie problému.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka