TAG

valentín

Valentín

Valentínky vytvorené žiakmi školy s energiou vyjadrili priateľstvo, sympatiu, vďačnosť, čím potvrdili, že posolstvo sv. Valentína je stále aktuálne.

READ MORE

Valentín na škole s energiou

Valentín na škole s energiou

READ MORE