TAG

Návšteva z MŠ Clementisa

V predveľkonočnom čase prišli našu Školu s energiou navštíviť deti z MŠ Clementisa.

READ MORE