TAG

6. ročník

Exkurzia vo firme PASPOL

Žiaci 6. ročníkov sa koncom októbra zúčastnili exkurzie do firmy Paspol s.r.o. v Pravenci. Táto firma sa zaoberá výrobou slovenského nábytku, hlavne sedacích súprav a stoličiek.

READ MORE

Teória ošetrovania zranení v praxi

Žiaci zo záujmového útvaru Mladý záchranár im prakticky ukázali, čo v daných situáciách robiť. Ako ošetriť zraneného si následne mohli aj sami vyskúšať.

READ MORE

Svetový Slovák Štefánik

Žiaci 6. ročníka spoznali výnimočné i zaujímavé fakty zo života významnej osobnosti slovenskej histórie.

READ MORE

Návšteva Environmentálneho centra ZOO Bojnice – Mokrade Slovenska

Žiaci 6. ročníka absolvovali v marci interaktívnu prednášku s lektorom na tému Mokrade.

READ MORE

Noc s Andersenom

Pán Andersen pozval žiakov 5.a 6.ročníka na oslavu svojích narodenín.

READ MORE