Strašidelné písanie

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

6.A (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Halloweenska slovenčina sa niesla v duchu strašidelných príbehov,  ktoré žiaci napísali a následne prečítali priamo na hodine.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka