Škola s energiou úspešná v súťaži – Takto pomáham planéte ja

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

6.B (2020/2021) Naša škola

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v  spolupráci s Lesy SR vyhlásila v rámci kampane Les ukrytý v knihe súťaž Takto planéte pomáham ja. Úlohou bolo napísať (próza, poézia), nakresliť alebo odfotiť, ako pomáhajú prírode. Spolu sa zapojilo viac ako 40 súťažiacich, z ktorých 13 ocenili.

Viac na:

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka