Dynamický opis s chuťou

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

6.B (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Zdravý životný štýl je pre nás dôležitý.  S chuťou sme sa na hodine SJL pustili do príprav ovocných a zeleninových šalátov.  Zážitkovo sme si osvojili učivo dynamický opis.  Za záver sme si pochutili a vytvorili dynamické opisy.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka