Prvouka v chemickom laboratóriu

Učiteľ

Katarína Holíková, Mgr.

Zaradenie

2.A (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Druháci pokračujú v apríli novými aktivitami na prvouke. Spoznali súčasti pôdy, aj čo ovplyvňuje jej úrodnosť. V pôde je voda, cez ktorú sa dostávajú do nej rôzne látky.

Rozpúšťajú  sa vo vode všetky látky?

Odpoveď sme hľadali v chemickom laboratóriu. Pri realizácii pokusov viedli žiaci  záznam, svoje predpoklady overili a zistili novú skutočnosť. Vyskúšali si prácu malého vedca, dozvedeli si aj nové informácie, ktoré súvisia s pomôckami v laboratóriu. Praktickými činnosťami a skúsenosťami získali nové poznatky a zručnosti.

Fotoreportáž:

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka