Beseda

Učiteľ

Eva Sahuľová, Mgr.

Zaradenie

7.C (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci  sa zúčastnili besedy o biodiverzite s Marekom Měrkom v Mestskej knižnici M. Mišíka. Dozvedeli si zaujímavé informácie o prírode a jej ochrane.

Fotoreportáž:

Organizuje

Eva Sahuľová, Mgr.

Slovenský jazyk, Depejis
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka