Prvouka – skúmame pôdu

Učiteľ

Tatiana Marušková, Mgr.

Zaradenie

2.C (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Na hodinách sme preskúmali pôdu z rôznych oblastí prírody a zistili , čo obsahuje, čo sa v nej nachádza. Pokusmi sme dokázali, že obsahuje vodu aj vzduch. V školskom areáli sme porovnávali pôdu zo záhrady trávnika a lesa – zisťovali jej  úrodnosť. Tešíme sa na ďalšie pokusy!

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka