Aj v marci v knižnici

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

7.B (2023/2024)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Naše pravidelné čitateľské dielne realizované v Mestskej knižnici M.  Mišíka v Prievidzi sme zrekapitulovali v marci - mesiaci knihy.  Odprezentovali sme plusy i mínusy knižnice. Keďže plusov bolo mnohonásobne viac, budeme v kontakte i naďalej.  Dozvedeli sme sa o minulosti i súčasnosti marca, mesiaca knihy,  vďaka testu ohodnotili naše schopnosti.  Pofotili sa v čitateľskom kresle, aby sme sa zapojili do internetovej súťaže. Na záver nechýbal výber kníh na domáce čítanie.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka