Mein Tag

Učiteľ

Tatiana Niklesová, Ing.

Zaradenie

7.B (2023/2024)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 7.B triedy – nemčinári - na záver témy Môj denný program porozprávali, čo počas celého bežného školského dňa robia. Svoje rozprávanie si aj ilustrovali.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka