Medzinárodný deň knižníc

Učiteľ

Zdenka Karpinská, Mgr.

Zaradenie

8.C (2022/2023) Knižnica

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Medzinárodný deň knižníc sme oslávili aj v našej triede. Na malé srdiečka žiaci napísali ako majú radi našu knižnicu, aké spomienky sa s ňou viažu, niektorí dokonca napísali aj básničku. Nakoniec sme všetky tieto srdiečka poskladali a vznikol nám krásny plagát. Ďalšou aktivitou bolo vytvorenie časovej schránky. Žiaci priniesli rôzne predmety s posolstvom, ktoré chcú zanechať pre budúcich žiakov o 30 rokov.

Fotoreportáž:

Organizuje

Zdenka Karpinská, Mgr.

Ruský jazyk, Slovenský jazyk, Etická výchova
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka