Deň s mládežou

Učiteľ

Alena Štorcelová, Mgr.

Zaradenie

9.C (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Dňa 30.9. 2022 sa žiaci 9. C triedy zúčastnili akcie Deň s mládežou v CVČ Prievidza. V prezentačných stánkoch stredných škôl sa mohli dozvedieť o ich študijných odboroch, duálnom vzdelávaní a o rôznych aktivitách. Burzu stredných škôl spestrili rôzne hudobné, spevácke, tanečné vystúpenia žiakov a mladých umelcov.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka