Medzinárodný deň školských knižníc

Učiteľ

Zaradenie

4.A (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Popis aktivity

Tento deň sme si pripomenuli v našej novej krásnej knižnici, kde sme si čítali ďalšie časti knihy Šťastenko a Zlomor.

Naším cieľom je zábavnými formami práce s knihou podporiť dobrý a trvalý vzťah nás žiakov ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka