Pieseň Zuzany Smatanovej – Horou

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

7.A (2023/2024)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 7.A si na hodine literatúry v školskej knižnici preverili zručnosti skupinovej práce.  Po vypočutí piesne Horou pracovali s jej textom.  Zaradili text do jednotlivých literárnych skupín,  určili básnické prostriedky,  sformulovali tému i ideu piesne.  Na základe piesne vytvorili iné slohové útvary. Svoje vnímanie textu doplnili ilustráciou. Utvrdili si vedomosti o populárnych piesňach.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka