Návšteva v materskej škole

Učiteľ

Silvia Pavolková, Mgr.

Zaradenie

1.C (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Dňa 20.2. sme navštívili MŠ Gorkého, do ktorej chodili žiaci, keď boli škôlkari. Pani učiteľka a predškoláci si pre nás pripravili ich každodenné aktivity, hry, prácu s legom, na ktoré si žiaci zaspomínali.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka