Mediálna výchova na etike

Učiteľ

Zaradenie

5.A (2022/2023) 5.C (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Na hodine etickej výchovy žiakov 5.C a 5.A oboznámila Mgr. Ivana Bronišová s prierezovou témou Mediálna výchova. Zistili, ako treba vnímať a vyhodnocovať mediálne zdroje v bežnom živote. Prakticky si vyskúšali zaradiť zdroje podľa dôveryhodnosti.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka