Počtové výkony s prirodzenými číslami a voda

Učiteľ

Xénia Píšová, Mgr.

Zaradenie

Ekorok 2022/2023

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 5.A a 5.B triedy  v rámci Svetového dňa vody počítali zaujímavé príklady s tematikou VODA.  Diskutovali sme o význame vody v prírode a zdôraznili nevyhnutnosť jej ochrany.

Fotoreportáž:

Organizuje

Xénia Píšová, Mgr.

Matematika, Slovenský jazyk
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka