Kultúrne podujatia

Učiteľ

Tatiana Marušková, Mgr.

Zaradenie

1.A (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

V mesiaci marec sme sa zúčastnili divadelného predstavenia „Ďurošík“ v dome kultúry v Prievidzi.  Koncom mesiaca sa nám predstavil aj divadelný krúžok z našej školy krátkym vystúpením „O mesiačikoch“. Veľmi sa nám obe predstavenia páčili a malým hercom želáme veľa úspechov.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka