Hviezdoslavov Kubín v 4.B

Učiteľ

Jana Briatková, Mgr.

Zaradenie

4.B (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci našej triedy Laurika Šmidová a Jakubko Ranostaj postúpili z triedneho kola literárnej súťaže v prednese poézie a prózy do školského kola, kde sa umiestnila Laurika s prózou Pán Pagáčik od Jána Uličianskeho na 3. mieste. Jakubko so svojou básňou Internetový domček od Jany  Barillovej postúpil do okresného kola. Všetkým nám urobil nesmiernu radosť, keď sa umiestnil na 3. mieste. Prajeme veľa recitátorských úspechov.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Súťaž

Miesto : Naša Škola

Otázka