Hornonitrianske múzeum

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

7.B (2023/2024)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci sa zúčastnili na tvorivých dielňach v Hornonitrianskom múzeu, ktoré boli venované tradičným Vianociam. Vypočuli si krátku prezentáciu o histórii vianočného stromčeka, potom sa naučili pracovať so slamou a vytvorili krásne vianočné pohľadnice. Po tvorivom zážitku si žiaci pozreli výstavu venovanú včelárstvu aj so zaujímavým výkladom.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka