Jar v 1.A

Učiteľ

Katarína Holíková, Mgr.

Zaradenie

1.A (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Jar prišla aj do našej triedy. Vonku sme pozorovali prvé premeny v záhradke a v triede sme na výtvarnej výchove tvorili krásne obrazy. Neskôr pribudli kuriatka, rozkvitli babuliatka a v košíkoch čakali veľkonočné kraslice.

Fotoreportáž:

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka