Ich und meine Familie

Učiteľ

Tatiana Niklesová, Ing.

Zaradenie

7.A (2023/2024)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 7. A  triedy – nemčinári začiatočníci - predviedli svoje vedomosti a zručnosti získané v 1. polroku – prezentovali  svojim spolužiakom informácie o sebe a svojej rodine.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka