Podzemný tatranský obor

Učiteľ

Viktória Spišková, Mgr.

Zaradenie

9.A (2023/2024) Knižnica

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci 9.A precvičovali čitateľskú gramotnosť prácou s publicistickým textom o objave speleológov. Zadania preverovali jednotlivé jazykovedné oblasti.

Fotoreportáž:

Organizuje

Viktória Spišková, Mgr.

Slovenský jazyk, Dejepis, Geografia
POZRI PROFIL

Miesto : Naša Škola

Otázka