Hviezdoslavov Kubín – súťaž v recitácii

Učiteľ

Katarína Holíková, Mgr.

Zaradenie

2.A (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

10.2.2023 si vyskúšali žiaci 2.A súťaž Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie. Usporiadali triedne kolo, zapojili sa všetci žiaci do recitácie aj rozhodovania. Sledovali kvalitu a spôsob prednesu a po sčítaní bodov vyhodnotili poradie.

1. miesto – Tatiana Bellanová

2. miesto – Natália Slivová

3. miesto - Lukáš Matiaško

Fotoreportáž:

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka