Biológia

Učiteľ

Emília Dobrotková, Mgr.

Zaradenie

7.B (2022/2023)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Žiaci na hodine biológie, si v rámci praktického cvičenia precvičovali poskytnutie prvej pomoci pri zástave srdca na resuscitačnej figuríne.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka