Chemické laboratórium so 4.A

Učiteľ

Zaradenie

4.A (2021/2022)

Účastníci aktivity

Still no participant

Recenzie aktivity

Stále žiadne recenzie

Chceme sa poďakovať pani učiteľke Šimkovičovej za veľmi zaujímavú vyučovaciu hodinu chémie. Čarovanie s chemikáliami nás veľmi bavilo. Už sa tešíme na nový predmet.

Fotoreportáž:

Organizuje

Typ : Aktivita

Miesto : Naša Škola

Otázka